Cài đặt VirtualBox-4.0 trên Centos 5.5

Trong bài viết này , chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về phần mềm tạo máy ảo Virtual box on Centos 5.5

Trong kho yum của Centos không có hỗ trợ Virtual box vì thế điều đầu tiên ta cần làm là tạo kho cho virtual box

cd /etc/yum.repos.d/

wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/rhel/virtualbox.repo

Hoặc tạo file virtualbox.repo với nội dụng như sau:

[virtualbox]
name=RHEL/CentOS-$releasever / $basearch - VirtualBox
baseurl=http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/rhel/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc

 

Sau đó cài các gói hỗ trợ này vào

yum install gcc kernel-devel kernel-header

yum install kernel-PAE-devel kernel-headers

Và cuối cùng là cài virtual box thôi

yum install VirtualBox-4.0

Cài xong mún sử dụng được phải add user mình dùng vào group vboxusers

useradd -a -G vboxusers root

Thế là ta đã có 1 Soft tạo máy ảo chạy trên linux

Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : minhtuyen909

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s