Cài đặt chrome os trong Centos

Đầu tiên ta phải tạo đường dẫn đến kho của centos

32bit:

[google]
name=Google – i386
baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

64bit:

[google64]
name=Google – x86_64
baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

Sau đó chỉ việc cài đặt với lệnh Yum với 1 trong 3 phiên bản sau , mình thì dùng bản stable

Phiên bản stable

yum install google-chrome-stable

Phiên bản beta

yum install google-chrome-beta

Phiên bản unstable

yum install google-chrome-unstable

Mọi chi tiết xin liên hệ yahoo :minhtuyen909

Mail : tmtuyen89@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s