Tài liệu tổng hợp MCSA + upgrade Windows server 2008

MCSA

MCSA là thứ căn bản nhất mà anh em dân IT thường nhắc đến, đi đâu làm cũng phải nắm vững kiến thức trong cái chứng chỉ này. Nhưng cái gì bỏ lâu ngày chắc chắn cũng sẽ quên, chính bản thân mình cũng vậy, làm IT admin rãnh rỗi quá, chỉ sử dụng 1 số kiến thức thôi, nên cũng quên tùm lum. Vô tình ghé blog a letonphat thì thấy cái chia sẻ cái này nên mạo muội lấy về up lên blog để dành ngâm cứu những lúc quên sẵn tiện chia sẽ cho anh em luôn. Giáo trình đi cũng rất chi tiết và hay.

Giáo trình bao gồm:

Part 1 – Sự khác biệt giữa Hub, Switch và Router

Part 2- Mô hình OSI

Part 3 – UTP Cable

Part 4 – Cấu trúc địa chỉ IP

Part 5 – Local User và Local Group trên Windows Sever 2003

Part 6 – Local Policy & Local Sercurity Policy

Part 7 – Remote Desktop Connection – Console – Assistance – VNC

Part 8 – Share Permission

Part 9 – Offline files

Part 10 – NTFS Permission

Part 11 – Domain Controller – Join Domain – Create User & Group

Part 12 – Organizational Unit, Roaming User, Homedir, Profiles

Part 13 – Software Deloyment , Folder Direct, Script

Part 14 – Disk Management

Part 15 – Printer Server

Part 16 – Disaster Recovery

Part 17 – Hardware Profiles – Shadow Copies – Compress – Disk Quota

Part 18 – Install Windows – Windows Sysprep

Part 19 – Backup & Restore

Part 20 – User Account Control – Firewall

Part 21 – Parental Control

Part 22 – Network Infrastructure, IP Address, Subnet, Supernet

Part 23 – Routing

Part 24 – DHCP Server, DHCP Relay Agent

Part 25 – Windows Internet Name Service – WINS

Part 26 – Domain Name System – DNS

Part 27 – Virtual Private Network – VPN

Part 28 – Network Address Translation – NAT

Part 29 – Internet Information Service – IIS

Part 30 – Hacking – Windows Server Update Service – WSUS

Part 31 – ADSL – Wireless

Part 32 – Cerificate Authority

Part 33 – IP Sercurity

Part 34 – Exchange Server 2007

Part 35 – ISA Server 2006

Part 36 – Upgrade Server 2008 – IPv6

Part 37 – Upgrade Server 2008 – Windows PowerShell

Part 38 – Upgrade Server 2008 – Upgrade Server 2003 DC to Server 2008 DC

Part 39 – Upgrade Server 2008 – Domain Controller – Join Domain

Part 40 – Upgrade Server 2008 – Windows Deployment Services – WDS

Part 41 – Upgrade Server 2008 – Network Access Protection (NAP) DHCP

Part 42 – Upgrade Server 2008 – Internet Information Services – IIS

Part 43 – Upgrade Server 2008 – Distributed File System – DFS

Part 44 – Upgrade Server 2008 – Windows Server Core – WSC

Part 45 – Upgrade Server 2008 – Network Load Balancing – NLB

Part 46 – Upgrade Server 2008 – Terminal Services

Part 47 – Upgrade Server 2008 – Active Directory Rights Management Services – RMS

Download toàn bộ giáo trình tại đây

Yahoo: minhtuyen909
Mail: tmtuyen89@gmail.com
Blog: tran minh tuyen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s