Reset 120 day remote desktop licensing window on server 2008

Hiện tại thì Microsoft chỉ cho chúng ta sử dụng  Remote Desktop Service với giới hạn 120 ngày dùng thử, sau đó thì phải mua licence, nhưng với doanh nghiệp nhỏ thì việc mua licence cho dịch vụ remote là 1 vấn đề lớn đối với chính sách tài chính. Vì thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset 120 ngày dùng thử remote desktop, nhưng reset được mấy lần thì mình không biết trước, vì đây cũng chỉ là cách đối phó tạm thời thôi.

Đây là màn hình mà các bạn thường gặp khi remote vào server và nhận cái lỗi licence này

error-no-licence

Bây giờ các bạn chỉ cần việc vào registry xóa cái registry licence của nó là xong, rất đơn giản.

Và nhớ trước khi làm phải backup 1 bản registry lại cho chắc ăn.

Vào registry xong đến đường dẫn này:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\GracePeriod

regkey-650x424

Trong thư mục GracePeriod, nó chỉ có 1 key này thôi, chính là key licence, xóa nó đi, nhớ là cho admin toàn quyền để xóa được, không thì không xóa được đâu.

Note: Click vào phần phân quyền, vào tab permission, chọn advanced, chuyển sang tab Owner, phía dưới chọn new owner và ok thôi.

Xong restart lại server và remote lại xem thành quả.

Licencemanager-650x269

Chúc các bạn may mắn.

Yahoo: minhtuyen909
Mail: tmtuyen89@gmail.com
Blog: tran minh tuyen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s