Reset 120 day remote desktop licensing window on server 2008

Hiện tại thì Microsoft chỉ cho chúng ta sử dụng  Remote Desktop Service với giới hạn 120 ngày dùng thử, sau đó thì phải mua licence, nhưng với doanh nghiệp nhỏ thì việc mua licence cho dịch vụ remote là 1 vấn đề lớn đối với chính sách tài chính. Vì thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset 120 ngày dùng thử remote desktop, nhưng reset được mấy lần thì mình không biết trước, vì đây cũng chỉ là cách đối phó tạm thời thôi.

Đây là màn hình mà các bạn thường gặp khi remote vào server và nhận cái lỗi licence này

error-no-licence

Bây giờ các bạn chỉ cần việc vào registry xóa cái registry licence của nó là xong, rất đơn giản.

Và nhớ trước khi làm phải backup 1 bản registry lại cho chắc ăn.

Vào registry xong đến đường dẫn này:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\GracePeriod Continue reading

Advertisements