Bảo mật hơn khi truy cập từ xa bằng SSH trong Centos

SSH là 1 công cụ mà dân linux đều biết , không biết thì google thẳng tiến

Nhưng ít ai để ý tới việc bảo mật kết nối từ xa, nhằm tăng cường độ bảo mật để tránh kẻ gian phá hoại, ta sẽ chứng thực truy cập từ xa , gần giống IPsec trong kết tối VPN trong window

Ở đây mình dùng Centos là SSH serverwin xp làm client

Đầu tiên tại SSH server (ở đây mình sử dụng Centos)tạo user “test” , rồi kiểm tra xem tính năng Aithorized đã được bật hay chưa

đăng nhập bằng root

vi  /etc/ssh/sshd_config Continue reading

Advertisements